top of page
Image by Arno Smit
Image by Taylor Flowe

ד"ר
גבריאל כהן

עבודה אקדמאית חינוכית

מנהל המכללה ע"ש הרב גולד.

מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן.

עורך "דעות", בטאון האקדמאים הדתיים.

חבר הוועד המנהל של המכון ליהדות ולמחשבה בת זמננו.

Untitled.png

סבא גבי דורש לכבוד בר המצוה של יובלי

דמותה של רבקה בראי המקרא // גבריאל - חיים כהן // פותחים שבוע תשס"ו

 פרקי זכרונות - ד"ר גבריאל כהן

bottom of page